Transformera ditt liv med Breathwork

Upplev kraften i Breathwork och ge dig själv chansen att bearbeta och läka sår och förlegade inre system som påverkar ditt välmående! Du guidas på en inre resa där vi använder andning, ljud, musik och coaching för att komma i mild hypnos, tysta egot och istället öppna dörren till det undermedvetna.

Flera dimensioner av ljud som stöd

9D Breathwork består av flera dimensioner av ljud, coaching och andning. Det hjälper dig att fortare komma i ett djupare hypnotiskt medvetandetillstånd och öppna dörren till ditt undermedvetna där du tillåts se dina inre mönster och system. 

Det är otroligt effektivt för att bearbeta små och stora trauman.

Olika teman

Våra Breathwork har olika coachande teman. Välj det temat som talar till dig, det finns inget rätt eller fel om vart en ska börja.

Vill du vara med på flera Breathworks kan du välja olika teman men även andas till samma tema flera gånger. Det finns många lager i oss och ingen gång du andas kommer vara lika oavsett tema.

Teman

Släpp på allt som inte längre tjänar dig och lev ett friare liv!

Letting Go är speciellt utformat för dig som kämpar med att släppa taget, till exempel om händelser från det förflutna, känslor av ilska, sorg, skuldkänslor eller ett dömande gentemot dig själva eller andra.

Det hjälper dig som vill hitta en djupare mening och syfte i ditt liv. Genom att släppa på pålagda mönster och system ger det dig en möjlighet att hitta tillbaka till din äkta kärna och själ.

"Läk Barndomens Sår" passar dig som vill klippa banden till barndomssåren.

Vi tar oss an såren från att tidigt upplevt separation från kärlek, vara avvisad, övergiven, skambelagd och brist på närvaro och kärlek från vuxenvärlden.

De här såren som vi bär med oss från våra formativa år visar sig i vårt vuxenliv genom olika utmaningar, inklusive offermentalitet, svårigheter med förtroende och intimitet, medberoende, problem i relationer, känslomässig obalans, ångest, depression och mer.