Ansvarsfriskrivning Transformational Breathwork

Breathwork anses vara en säker terapiform men läs ändå noggrant nedanstående kontraindikationer. Om det gäller dig kan du kontakta Sanna för att se om det passar att modifiera andningen.

En andningssession kan vara olämplig för dig om du har följande tillstånd:

Kardiovaskulära problem, abnormt högt blodtryck, aneurysm, epilepsi och tidigare anfall, personer som tar starka mediciner, allvarliga psykiatriska symtom särskilt psykos eller paranoia, bipolär sjukdom, benskörhet, nyligen genomgången kirurgi, glaukom, graviditet, någon person med en psykisk sjukdom som inte får behandling eller saknar tillräckligt stöd. Personer med astma bör ha med sin egen inhalator och rådfråga sin läkare och andningssessionsinstruktör innan de deltar.

Personer som genomgår en emotionell eller andlig kris: Denna lista är inte uttömmande, och vi rekommenderar generellt att om du har frågor om ett tillstånd som du har och som inte finns med här, bör du rådfråga en läkare innan du deltar i dessa andningssessioner.

Jag intygar och försäkrar att jag är i god fysisk, mental, psykologisk och emotionell hälsa, och jag förstår och försäkrar att om jag inte är i god hälsa kommer jag inte att tillåtas utföra aktiviteterna och sessionerna. Följaktligen utgör bekräftelsen att jag är i god hälsa i samtliga ovan nämnda avseenden ett avtal för att jag ska tillåtas att delta i andningssessionerna.

Jag vet och erkänner att personen som leder sessionen inte är läkare, psykiater eller specialist inom hälso- och sjukvård, och att de erbjudna aktiviteterna inte är avsedda att behandla och diagnostisera specifika medicinska tillstånd, vare sig fysiska, psykologiska eller emotionella.

Jag deltar frivilligt i dessa aktiviteter och är medveten om risker och konsekvenser, och jag samtycker till att ta på mig alla kända eller okända konsekvenser.

Jag befriar instruktören från allt ansvar, alla kostnader och all skada som kan uppstå genom deltagande i den ovan nämnda aktiviteten.

Jag samtycker till att ta ekonomiskt ansvar för kostnader relaterade till behandling.

Genom att kryssa i rutan erkänner jag att jag har läst ovanstående varning och samtycker till att fortsätta med fullt ansvar, och jag förstår att jag har avstått från vissa rättigheter genom denna ansvarsfriskrivning fritt och frivilligt utan påverkan från yttre faktorer.